Forskning

Gamla normer påverkar mötet på bvc

Gamla normer påverkar mötet på bvc
Mer kunskap behövs för att nyblivna hbtq-föräldrar ska få bästa möjliga bemötande på bvc. Arkivbild: Mostphotos

Babylycka, sömlösa nätter och lätt kaos. Alla nyblivna föräldrar kan känna igen sig i det. Men för många icke-heterosexuella finns också känslan av att vara ifrågasatt av omgivningen — även på bvc, visar forskning.

16 februari 2018

– Det finns ingen medveten vilja att marginalisera människor, utan bvc-sköterskorna vill nå fram till sina patienter. Ändå kan det bli fel, säger Anita Bengtsson Tops, professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Kristianstad.

Hon har varit examinator för en uppsats om hbtq-föräldrars upplevelser av bvc, som byggts ut till en vetenskaplig artikel.

Tio gånger fler

14 homo- eller bisexuella småbarnsföräldrar har intervjuats om hur de blivit bemötta inom barnhälsovården. Resultatet visar att det heteronormativa tänkandet ofta påverkar bemötandet.

Eftersom antalet barn som lever i icke-heterosexuella familjer tiofaldigats de senaste två decennierna behöver det forskas och arbetas mer för att täcka kunskapsluckan som i dag finns gällandet bemötandet av hbtq-föräldrar, anser Anita Bengtsson Tops.

Mammasamtal för båda

I studien finns goda exempel, som när ett litet barns båda mammor blev kallade till mammasamtal efter förlossningen. Det finns också vittnesmål om bvc-sköterskor som enbart riktat sig med frågor och information till mamman som burit barnet.

Någon annan lyfte fram att det skrivna materialet som bvc delade ut tydligt utgick från heterosexuella föräldrar.

Anita Bengtsson Tops.

Bvc-sköterskor har som uppgift att arbeta för hela familjens bästa.

 – Man kan inte bara ruscha igenom ett föräldrasamtal, eller enbart gå efter en färdig manual. Det viktiga är att verkligen se och ge uppmärksamhet åt de personer som sitter framför en, säger Anita Bengtsson Tops.

Förhoppningen är att den vetenskapliga artikeln ska lära vårdpersonal mer om hbtq-föräldrars erfarenheter av barnahälsovården, ett område som det enligt artikelförfattarna verkar finnas ett stort sug efter mer kunskap om.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida