Hälsodatabas för barn ger underlag för tidiga insatser

Hälsodatabas för barn ger underlag för tidiga insatser
Elevdatabasen gör det lättare för vården och skolan att sätta in tidiga åtgärder.
Arkivbild: Colourbox

I Värmland lagras elevernas hälsouppgifter i en databas gemensam för kommuner och landsting. Den gör det lätt att se om gjorda interventioner har gett resultat eller om nya problem har dykt upp som kräver en åtgärdsplan.

Barn och föräldrar fyller med jämna mellanrum i en enkät om barnens hälsa (i förskoleklassen, årskurs fyra, sju och i gymnasiets årskurs ett). Med samma intervall görs en hälsoundersökning av alla barn. Uppgifterna lagras, avidentifierade, i elevdatabasen Elsa, som är gemensam för kommunerna och landstinget i Värmland.

Underlättar förebyggande åtgärder

Uppgifterna som lagras handlar både om sjukdomar, levnadsvanor och hur barnen mår. Tanken är att landstinget och kommunerna ska kunna få kontroll över barnens hälsa på gruppnivå och om det behöver sättas in åtgärder tidigt, även förebyggande.

– Vi kan till exempel se om barnens bmi drar iväg och då göra en handlingsplan och snabbt sätta in åtgärder. Dessutom kan vi följa barnens hälsa över tid, säger Marina Kalander Blomqvist som ansvarar för den epidemiologiska bevakningen i  landstinget i Värmland.

Databasen Elsa ger också möjligheter att se om gjorda interventioner har haft effekt.

–  Vi får snabb feed back, säger Marina Kalander Blomqvist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida