Hjärtat påverkas av rökande mamma

Hjärt-kärlsjukdomar som upptäcks i vuxen ålder kan ha grundlagts tidigt i barndomen, kanske redan under graviditeten. I en studie som gjorts vid Karolinska institutet och Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm har barn som fötts av rökande mammor jämförts med barn som inte har utsatts för rök under graviditeten. Det visar sig att barn till rökande mödrar har en hjärtrytm och ett blodtryck som skiljer sig från barn till ickerökare. Skillnaderna är tydliga redan några veckor efter förlossningen och ökar under hela det första levnadsåret.

Källa: Hypertension. Online 2009-01-25.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida