Inhalationsspray för barn med astma upphör

Inhalationsspray för barn med astma upphör
Tillverkningen av Pulmicort inhalationsspray upphör.

På grund av tekniska problem upphör tillverkningen av Pulmicort inhalationsspray. Läkemedlet används framför allt av barn med astma. Det lager som finns i Sverige beräknas endast finnas kvar tre månader på marknaden.

Läkemedelsverket rekommenderar patienter som i dag använder Pulmicort inhalationsspray att kontakta läkare för att diskutera alternativ behandling. Det finns inhalationssteroider godkända i sprayform, som suspension och som inhalationspulver.

Det är bara Pulmicortsprayen som försvinner. Pulmicort turbuhaler och Pulmicort suspension för nebulisator kommer att finnas kvar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida