psykisk ohälsa

Kraftig ökning av BUP-besöken

Barn- och ungdomspsykiatrin träffar fler barn och unga än någonsin tidigare. Ändå blir väntetiderna allt längre.

Allt fler barn och unga upplever psykisk ohälsa och söker hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

  • 2012 hade BUP 65 000 patienter.
  • 2016 hade det nästan fördubblats – 120 000 patienter.

– BUP ger mer vård än man någonsin gjort. Samtidigt finns stora problem med att rekrytera och behålla medarbetare och allt fler barn och unga söker hjälp, säger Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykiatrifrågor på SKL, i ett pressmeddelande.

Det gör att några landsting nu för första gången har väntetider som gör att de inte klarar att uppfylla den förstärkta vårdgarantin.

Ing-Marie Wieselgren menar att BUP inte kan vara enda hjälpen för barn och unga med psykisk ohälsa. Och nu utvecklas en ”första linje”, som är en vårdnivå före BUP, på många håll i landet.

– Psykisk hälsa är hela samhällets ansvar, BUP kan inte vara den enda hjälpen för dessa barn och unga. Samhället måste bli ännu bättre på tidiga, förebyggande, insatser framhåller Ing-Marie Wieselgren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida