Krampande pojke fick inte syrgas i tid

Krampande pojke fick inte syrgas i tid
Efter fallet har sjukhuset infört nya rutiner och alla patienter som varit påverkade till medvetandet får transport sittande eller liggande. Arkivbild: Colourbox

Trots att han varit mentalt påverkad lät personalen honom gå själv. Fick nytt anfall.

Pojken kom in med ambulans till Länssjukhuset i Ryhov efter ett krampanfall i hemmet då han föll ihop och låg stel och okontaktbar en minut. Väl framme på sjukhuset mådde pojken bättre. Han blev inskriven och ordinerad provtagning och neurologisk undersökning.

Nytt krampanfall

Pojken bedömdes kunna gå själv, utan rullstol eller säng, till avdelningen från akuten. Men på vägen fick han ett nytt krampanfall och fick käk-, näs- och tandskador.

Sedan detta hände har sjukhuset infört nya rutiner. Numera transporteras alla patienter som varit mentalt påverkade av personalen. Sjuksköterskorna har dessutom alltid med sig en telefon vid transporter av barn och unga.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som granskat händelsen efter att mamman gjort en anmälan, finner att de nya rutiner som införts kommer att förbättra patientsäkerheten.

Ingen syrgas

Ivo är dock kritisk till att det saknades fungerande syrgas i akutrummet och att den portabla syrgastub som hämtades var tom. Vårdgivaren kritiseras för att den inte hade säkerställt att personalen följde de rutiner som fanns om att dagligen kontrollera akututrustningen.

Pojken fick ligga nersövd i respirator i tre dygn. Dels på grund av sina skador men också  för att han hade influensa och att tandskadan ledde till att han fick bakterier i blodet.

Diarienr 9.2-19179/2012

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida