KRISHJÄLP

Det sociala nätverkets stöd vid plötsligt dödsfall — när livet måste gå vidareKari & Atle DyregrovStudentlitteratur 2008 www.studentlitteratur.seisbn 978-91-44-05073-7

27 februari 2009

En mamma som inte hade erbjudits krishjälp efter två traumatiska dödsfall i familjen funderade på hur hon skulle kunna bryta båda sina ben så att hon skulle bli omhändertagen. Så desperat kan en människa i förtvivlad sorg bli. Det kan vara svårt att bedöma när en person behöver professionell hjälp för att hantera sin sorg efter ett plötsligt dödsfall. Därför har författarna, som båda är krisforskare, gått igenom och samlat internationell och egen forskning om vilket stöd människor som drabbas av plötsliga dödsfall behöver. Här beskrivs hur betydelsefullt det sociala nätverket är, med konkreta förslag på vad man som god vän kan göra och säga för att stödja sin drabbade kamrat. Men också den komplicerade sorgen som kräver professionell hjälp beskrivs. Lättillgängligt, väl underbyggt och matnyttigt. A J

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida