Kvinnor uppmanas ta folsyratabletter

Det blev inga pengar i budgeten för finansiering av folsyra till kvinnor i barnafödande ålder. Socialstyrelsen och Livsmedelsverket uppmanar därför kvinnorna att själva köpa sina folsyratabletter.

Varje år föds 20-25 barn i Sverige med ryggmärgsbråck. Dessutom görs cirka 80 aborter per år efter graviditetsvecka 16 på foster med ryggmärgsbråck, en siffra som kan vara större då det finns mörkertal.

För att minska risken för att barn föds med ryggmärgsbråck hade Livsmedelsverket önskat att regeringen skulle avsätta pengar i budgeten för att kunna dela ut folsyratabletter gratis till kvinnor i barnafödande ålder. Men så blev det inte. I stället kommer verket nu att tillsammans med Socialstyrelsen satsa på att informera kvinnor som planerar barn om betydelsen av folsyratillskott och att uppmana dem att ta det. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida