Landskrona vill drogtesta elever i åttan och nian

Barn- och ungdomsnämnden i Landskrona vill införa drogtester på högstadiet. Vårdförbundets riksförening för skolsköterskor tycker inte att skolhälsovården bör syssla med provtagning.

I förra veckan presenterades utredningen Drogtest för att förebygga om förutsättningarna för att drogtesta eleverna i årskurs åtta och nio i Landskrona. Bakgrunden är att kommunen har indikationer på drogbruk bland kommunens ungdomar.

Skolk, brott, dåliga relationer till andra och svårigheter att prata med vuxna är vanligare bland dem som brukar narkotika och de hamnar oftare i svårigheter av olika slag än vad andra ungdomar gör. Narkotikabruk kan tjäna som en tidig indikator på att eleven är i behov av hjälp och stöd för att hantera sin situation, skrev kommunen i utredningsuppdraget i november.

Man pekade också på erfarenheter från England och USA där elever har berättat att de har kunnat stå emot påtryckningar för att prova droger genom att hänvisa till drogtesterna.

Var femte elev ska testas

I utredningen föreslås att omkring 20 procent av eleverna i årskurs åtta och nio blir testade under läsåret. Testerna ska vara frivilliga och slumpvisa och ske genom att eleven lämnar ett urinprov till skolsköterskan.

Bara skolsköterskan ska veta vem som har lämnat ett prov. När hon har kontrollerat att provet har rätt temperatur – det vill säga nykissat – ska hon skicka det till ett laboratorium för analys. Där ska det testas för cannabis, amfetamin, ecstasy, heroin, morfin och bensodiazipiner. Också intag några dagar tidigare ska ge utslag.

Analyssvaren ska skickas till skolläkaren. Visar de att en elev har använt narkotika meddelar skolläkaren socialtjänsten. Samråd har skett med skolläkare och skolsköterskor som inte hade några vägande invändningar. Det har däremot riksföreningen för skolsköterskor.

Beslut väntas i april

– Det finns ingen som helst anledning att ta prover på ungdomar som inte ens är misstänkta. Jag förstår inte vad de kan vinna med det. Och jag förstår inte hur de tänker när de kallar de detta för förebyggande, det känns oerhört främmande för mig, säger Gunilla Fagerholt, ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor

Är misstanken så stark att skolan vill testa en elev anser hon att det ska göras en anmälan till socialförvaltningen. De får sedan testa om de anser det vara befogat.

– Misstänker man att någon är påverkad i skolan är det polissak och då ringer man polisen som kan testa direkt, anser hon.

Den andra april väntas barn- och ungdomsnämnden i Landskrona fatta beslut. Säger politikerna ja införs frivilliga, slumpvisa tester på en skola redan i höst för att sedan följas av kommunens övriga skolor. Från 2011 kommer testerna i så fall att vara införda i den ordinarie verksamheten överallt.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida