Mammans hypotyreos kan skada barnet

»Fråga alltid den gravida kvinnan om hon eller någon av hennes släktingar har problem med sköldkörteln.«

Den uppmaningen riktar professor Björn Vennerström vid Karolinska institutet till barnmorskorna på landets mödravårdscentraler. Ett av hans forskarteam vid institutionen för cell- och molekylärbiologi har upptäckt att brist hos kvinnan på sköldkörtelhormon (hypotyreos) under tidig graviditet kan leda till kroniska mentala och motoriska störningar hos barnet.

Studierna är gjorda på möss. Björn Vennerström vill därför inte gå så långt som att kräva att alla gravida ska testas för sköldkörtelhormon. Däremot anser han att det är av vikt att mödravården noga följer och testar de kvinnor som visar tecken på hypotyreos. I dag testas alla spädbarn, men inte alla gravida

? Att behandla brist på sköldkörtelhormoner är enkelt, däremot går det inte att behandla skador som redan har uppstått hos fostret, säger han.

Journal of Neuroscience 2008;28(8):1904-1915.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida