Mammorna var äldre för 150 år sedan

Mammorna var äldre för 150 år sedan
På 1800-talet var det vanligare med mammor som födde barn efter 40. Arkivbild: Mostphotos

Trodde du att äldre mammor var ett nytt fenomen. Fel. På 1800-talet var det tre gånger så vanligt att kvinnor över 40 år födde barn. Det visar jämförelser av data över barnafödandet i Sverige som Statistiska centralbyrån har gjort.

Under de senaste 30 åren har det blivit allt vanligare att kvinnor över 40 år föder barn. Under 2011 representerade de fyra procent av alla barnaföderskor. Men på 1800-talet var faktiskt mer än var tionde föderska över 40 åt, tolv procent.

Födde fler barn

Statistiken visar att det var nästan tio gånger vanligare att 40-44-åriga kvinnor fick barn i början på 1870-talet. Bland 1800-talets 45-49-åriga kvinnor var det 20 gånger vanligare.

Såväl barnafödandet som mödrarnas åldrar vid födandet var högt ända fram till 1880-talet, då industrialiseringen tog vid. På den tiden föddes i genomsnitt 4,5 barn per kvinna. Sedan sjönk det successivt ner till 1,7 barn på 1930-talet. Det var i de äldre åldrarna som antalet födslar minskade mest.

Unga mammor på 1970-talet

De äldre mammorna lyste nästan helt med sin frånvaro på 1970-talet. En förklaring som Statistiska centralbyrån, SCB, ger är att p-piller hade börjat få spridning. En annan tänkbar orsak är att normen på den tiden var unga mammor. Genomsnittsåldern bland barnaföderskorna var 26,4 år, förstföderskorna var i snitt 24 år.

Snittet för förstföderskorna ligger i dag på 29 år. Det finns ingen statistik över hur gamla kvinnorna var på 1700?, 1800? och i början av 1900?talet när de fick sitt första barn. Men i en artikel på SCB:s webb förklarar demografen Lotta Persson att gifter­målet och födelsen ofta gick hand i hand.

Det första barnet föddes i regel just före eller inom något år efter gifter­målet. Medel­ålder för gifter­mål var åtminstone under andra hälften av 1800?talet 27 år för kvinnor. Lotta Perssons antagande är därför att medel­åldern för först­föd­erskor på den tiden låg kring 27?28 år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida