Förebyggande hälsovård

Nu föreslås hpv-vaccin även till pojkar

Nu föreslås hpv-vaccin även till pojkar
Pojkarna står på tur att få hpv-vaccination. Arkivbild: Mostphotos.

Folkhälsomyndigheten bedömer att även pojkar bör få vaccination mot hpv-virus i det  allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Sedan vaccination mot hpv infördes i Sverige 2010 har kunskapen om hpv-relaterade cancerformer ökat. Folkhälsomyndigheten uppskattar att över 300 män per år drabbas av hpv-relaterad cancer, främst rör det sig om vissa typer av muncancer, peniscancer och cancer i analöppningen.

Australien och Kanada har redan infört hpv-vaccination för pojkar och under skolåret 2018/2019 införs det även i Norge.

Skyddar varandra

Hittills har redan vaccinerade flickor gett pojkar ett visst skydd, men blir pojkarna själva vaccinerade så ökar skyddseffekten mot cancer ytterligare. De får dels ett eget direkt skydd mot hpv-relaterad sjukdom.  Dessutom bidrar vaccineringen till att öka det indirekta skyddet ytterligare i och med att spridningen av viruset minskar.

Förslaget skickas nu ut på remiss innan det lämnas till Socialdepartementet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida