Ny lag kan förhindra fler Micaelafall

En hel vårdkedja brast när Micaela Byrén, 9 år, dog. Ändå var det ”ingens fel”. Snart kan kraven på arbetsgivaren att kontrollera sin personal och patientsäkerheten öka.

Micaela Byrén var livrädd för att dra ut en tand. Men eftersom det saknades specialiserade barntandläkare i Östergötland som kunde söva henne, fick det vänta. Det kostade henne livet.

De senaste dagarna har händelsen fått mycket uppmärksamhet i medierna. Socialstyrelsen fick in två Lex Maria–anmälningar, en från tandvården och en från sjukvården.

Det har brustit i flera led 

Utredning visade att nästan allt hade gått fel på vägen med bland annat fördröjda röntgensvar, rörig kommunikation mellan läkarna och bristande kompetens. Ändå kommer myndigheten fram till att det inte var någon enskild individ som hade gjort fel.

Det är systemet som har brustit. Senast den 30 november ska sjukvården redovisa en handlingsplan som ska förhindra att tragedin upprepas.

– Kommunikationen har brustit i flera led plus brister i informationssystemet. Därför är det av yttersta vikt att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom professionerna och mellan dem. Det är det fokuset vi ska ha, säger Britt–Marie Persson, sektionschef vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning region sydost.

Kan du förstå att det blir obegripligt för anhöriga och allmänheten att skulden begravs i ett system?

– Det är nästan aldrig en persons fel att kommunikationen har brustit. Det är också en rättssäkerhetsaspekt. När Hsan gör en utredning av en eller flera individer måste det vara klart och tydligt att vederbörande har gjort fel. Det inte så lätt alla gånger, säger Britt–Marie Persson.

Lagförslaget om en ny patientsäkerhetslag innebär bland annat att patienten ska klaga direkt till Socialstyrelsen. I sommar väntas det antas av riksdagen. Britt–Marie Persson vill inte spekulera i vad den nya lagen hade betytt i fallet Micaela Byrén men tror generellt att det kan innebära att fler inom vården kommer att klassas som riskindivider.

Fler skulle behöva prövotid 

– Förmodligen kommer man att ha bättre möjlighet att hålla efter riskpersoner och ålägga dem prövotid. I dag är det så pass begränsat men det är nog fler som skulle behöva det, säger hon.

Hon tror också att det kommer att bli tydligare för den som klagar vad som har hänt när det är en instans som hanterar ärendet.

– Det blir mer ett sammanhang som ger en heltäckande bild, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida