Ny mottagning för skolbarn som mår dåligt

Nu gör Linköping ett försök att täppa igen glappet mellan barnhälsovården och ungdomsmottagningarna. Kommun och landsting har tillsammans öppnat en ny mottagning som ska hjälpa barn mellan sex och tolv år att hantera oro, ångest och jobbiga livssituationer.

– Vi har haft ett glapp mellan de mindre barnen och tonåringarna. Det här är en osedd grupp, säger Mona Ahlberg, verksamhetschef för den nya mottagningen Råd, stöd och hälsa som vänder sig till barn mellan sex och tolv år i Linköping, Kisa och Åtvidaberg.

Till Råd, stöd och hälsa ska tröskeln vara låg, berättar hon. Skolsköterskor, vårdcentraler, sjukhus, alla som träffar på barn med symtom som tyder på medelsvår psykisk ohälsa ska kunna hänvisa familjer hit.

Föräldrar kan ringa eller titta förbi om de oroar sig för att sonen eller dottern sover dåligt, klagar över huvudvärk eller har ont i magen. Kanske är hela familjen i kris.

Nära samarbete med skolan

Tanken är att tidigt fånga upp barn som mår dåligt och fungera som ett nätverk mellan exempelvis skolan och sjukvården.

– Skolhälsovården har inget behandlingsansvar, det har landstinget. Men eftersom de här barnen har sin vardag i skolan tror jag att många kopplingar kommer att gå till och från oss och skolan, säger Mona Ahlberg.

Inom en vecka ska barn som söker till mottagningen få en tid. Kontakten sker via föräldrarna och på frivillig basis.

Minska inflödet till bup

Satsningen ska utvärderas. Ett mål är att tidiga kontakter ska minska inflödet till bup, barn- och ungdomspsykiatrin.

På mottagningen finns psykologer och beteendevetare som samarbetar med barn- och ungdomspsykiatrin och en distriktsläkare. Planen är att även en specialpedagog i skolan ska finnas kopplad till verksamheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida