Nyfödda räddas med kylbehandling

Kylbehandling kan i en del fall rädda livet på nyfödda som vid förlossningen drabbas av allvarlig syrebrist. Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som har granskat de studier som har gjorts inom området. Men det konstateras också att det krävs fortsatt uppföljning för att få mer kunskap om biverkningar, komplikationer och hur metoden bäst ska tillämpas.

SBU, Alert-rapport 2009-01.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida