Oklar medicinsk nytta av allmän HPV-vaccination

Den medicinska nyttan av en allmän HPV-vaccination av flickor är oklar, visar en granskning av den samlade forskningen som Statens beredning för medicinsk utvärdering har gjort.

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att dagens vacciner mot humana papillomvirus, HPV, förebygger cellförändringar hos unga kvinnor. Förändringar som i vissa fall kan utvecklas till cancer.

Men det finns minst tretton HPV-virustyper som kopplas till cancer i livmodern och vaccinerna riktas bara virustyperna HPV 16 och HPV 18.

Ingen vet säkert hur vanliga just de två virustyperna är i Sverige, konstaterar SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, i sin rapport Allmän barnvaccination mot HPV 16 och HPV 18 i syfte att förebygga livmoderhalscancer.  En eventuell vaccination ersätter därför inte de gynekologiska cellprovskontrollerna.

SBU uppskattar att det skulle kosta 200 miljoner kronor om året att införa en allmän vaccination mot de två virustyperna för flickor.

Hur länge skyddet sitter i är osäkert, eftersom de kvinnor som har ingått i studier av vaccinerna bara följts i tre år i genomsnitt. Skulle det behövas en påfyllnadsdos av vaccinet blir årskostnaden 260 miljoner kronor och den dubbla om även pojkar ska vaccineras. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida