läkemedel

Ökning av antibiotika till barn

Totalt sett minskade försäljningen av antibiotika förra året. Men bland barn ökade den, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

– Det kan ha flera orsaker och är något vi måste analysera vidare. Det var antibiotika som ofta används mot luftvägsinfektioner som ökade i barngrupperna under 2016, säger apotekaren Jenny Hellman vid Folkhälsomyndigheten.

Jämfört med året innan minskade antibiotikaförsäljningen med 1,6 procent 2016. Från 323 till 318 recept per 1 000 invånare.

Bland de minsta barnen 0-6 år ökade dock försäljningen med 4,5 procent och i åldrarna 7-19 år med 1,5 procent.

Sedan mitten på 1990-talet har antibiotikaanvändningen bland de yngsta barnen minskat med över 70 procent i Sverige.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida