Operera testikelmissbildning före puberteten

Pojkar som föds med bara en testikel, så kallad icke nedstigen testikel, löper större risk att drabbas av testikelcancer. Operation före puberteten halverar risken att insjukna.

En av de vanligaste medfödda missbildningarna är att pojkar föds med bara en testikel i pungen. Den andra ligger då vanligtvis kvar i ljumsken. Med ett kirurgiskt ingrepp rättas felet till. Sedan tidigare vet man att missbildningen ökar risken för såväl infertilitet som testikelcancer, men det har aldrig visats om tidig operation verkligen påverkar testikelcancerrisken.

En ny studie av nästan 17 000 svenska män som opererats för icke nedstigen testikel mellan åren 1964 till 1999 visar att så är fallet. Med hjälp av uppgifter från patientregistret och cancerregistret framkom att 56 av dem som opererats hade drabbats av testikelcancer.

De som opererades före tretton års ålder löpte en fördubblad risk att insjukna i cancer jämfört med den allmänna befolkningen. Om ingreppet gjordes efter tretton års ålder var risken drygt fem och en halv gång så stor. Det är första gången en så tydlig åldersgräns definierats.

– Det verkar vara väldigt viktigt att missbildningen korrigeras före puberteten. Men om det görs vid 2, 7 eller 12 års ålder tycks inte påverka cancerrisken, säger docent Olof Akre, som lett studien vid enheten för klinisk epidemiologi vid Karolinska universitetssjukhuset.

I dag är rekommendationen att operera före ett års ålder. Trots resultatet, att det inte spelar någon roll för cancerrisken, kommer rekommendationerna inte att ändras. Detta eftersom behandling vid ett års ålder tros kunna förebygga framtida infertilitet. Resultaten är därför kanske mest intressanta ur ett tumörbiologiskt perspektiv. Tidigare har man trott att testikelcancer huvudsakligen anläggs under fostertiden; genom att spermiebildande celler i testikeln inte mognar som de ska och i stället blir tumörceller.

– Våra resultat visar att en del av risken är kopplad till testikelns läge under puberteten. Det betyder att det inte bara är vad som händer när testiklarna anläggs tidigt i fosterlivet som har betydelse för utvecklingen av testikelcancer, säger Olof Akre.

Han ska nu studera vidare hur fertiliteten påverkas beroende på tidpunkten för operation.

– Jag skulle inte bli förvånad om det visar sig att det har betydelse för fertiliteten om operationen görs före eller efter puberteten, säger Olof Akre. Men det finns alltså redan nu studier som talar för att testiklarna utvecklas bättre om man opererar redan i spädbarnsålder.

Resultaten från fertilitetsstudien beräknas vara klara våren 2008.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida