Övervikt. Skolan kan förebygga

3 januari 2012

Skolbaserade program som uppmuntrar till fysisk aktivitet och hälsosam mat har bäst effekt för att förebygga fetma och övervikt hos barn. Det slås fast i en ny internationell rapport från Cochrane-institutet.

Viktigast tycks vara att inte bara förändra individens beteende utan också titta på omgivningen och skapa förutsättningar för barnen att röra på sig och äta hälsosamt samt ge stöd till föräldrar och skolpersonal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida