Pernilla fick drottningens stipendium för att fortsätta forska om barns sömn

I dag tog skolsköterskan Pernilla Garmy från Lund emot ett stipendium ur drottning Silvias hand. Hon får 80 000 kronor för att följa upp sina studier om barns och ungdomars sömnvanor.

23 januari 2012

Visst vet vi att barn och ungdomar inte borde sitta mer än ett par timmer per dygn framför tv:n eller datorn. Och att de behöver tid att varva ned innan de går till sängs. Trots det tillbringar många längre tid framför någon av skärmarna, och dagens barn och ungdomar sover en halvtimme till en timme mindre varje natt jämfört med barn och ungdomar för 20 år sedan.

Pernilla Garmy, nyligen antagen som doktorand vid Högskolan i Kristianstad, undersökte barns och ungdomar sovvanor i en stor enkätstudie för tre år sedan. Hon fick hjälp av sina skolsköterskekolleger. Undersökningen omfattade alla Lunds elever i årskurserna ett, fyra och åtta samt årskurs ett i gymnasiet. Över 3 000 enkätsvar kom in.

Inte bara tv:ns fel

Fynden den gången visade att vikt och längd påverkades mer av tv-tittande än av tid framför datorn och mediedebatten kom att handla om att tv gör barn överviktiga. Det tycker Pernilla Garmy blev en liten snedvridning.

– Man kan inte dra slutsatsen att det är tv-tittandet som skapar övervikten. Det kan lika gärna ligga en socioekonomisk förklaring bakom resultatet. Vi vet att barn och ungdomar i familjer med låg socioekonomisk status tillbringar mer tid framför tv:n än andra, säger hon.

För henne var det viktigare att se att barn och ungdomar sover mindre än tidigare.

– Föräldrar och alla vi som arbetar med barn och ungdomar måste gå ut och missionera om sömnens betydelse för barns hälsa och välmående. Det är viktigt för vuxna, och det är ännu viktigare för barn som ska växa både fysiskt och psykiskt.

Pernilla Garmy kommer att följa upp den tidigare tvärsnittstudien med en longitudinell studie av de 500 barn som gick i årskurs ett när den första gjordes. Hennes plan är att under hela deras skolgång följa hur deras tv- och datorvanor påverkar sömn och hälsa.

Utvärderar DISA-metoden

De 80 000 kronorna som stipendiet ger innebär att Pernilla Garmy får tid till sina uppföljande studier. Som doktorand vid Högskolan i Kristianstad kommer hon dessutom att utvärdera Disa-metoden, ett program på högstadiet med syfte att stärka framför allt flickors självkänsla.

– Livskunskap är ett ämne i skolornas läroplan som har blivit kritiserat för att det inte är beforskat, därför känns det angeläget att utvärdera vilken effekt det här programmet har på eleverna. Det är ett sätt att motivera rektorer och andra beslutsfattare att fortsätta att satsa på livskunskap, säger Pernilla Garmy.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida