Personalen slår larm om problem på barn- och ungdomspsykiatrin i Växjö

Resursbrister som hotar patientsäkerheten och kritik mot dem som opponerar sig mot beslut. Det är verkligheten för personalen på barn- och ungdomspsykiatrin i Växjö, enligt Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen. De vill nu lyfta frågan till den centrala skyddskommittén i Kronobergs landsting.  Chefen tillbakavisar det mesta av kritiken.

Enligt Torbjörn Lundholm, förtroendevald för Vårdförbundet, är det stora problemet en bristande kommunikationen mellan ledningen och övriga på kliniken kring hur man ska jobba och vad man ska göra.

Många av medarbetarna har lång erfarenhet och har därför en hel del synpunkter på hur verksamheten kan organiseras. Men fokus har huvudsakligen varit produktion, vårdgaranti och hur man ska göra för att få in pengar.

– Anställda som opponerat mot olika beslut från ledningen utsätts för kritik på olika sätt. Kritiska läkare har blivit bortkopplade vilket gör att det inte blir någon kontinuitet i vårdkedjan. I slutändan är det en stor risk för att patienternas säkerhet inte kan garanteras, menar Torbjörn Lundholm.

Saknar resurser

Han berättar att kliniken också bedriver slutenvård utan att ha någon egen vårdavdelning. Så fort någon blir inlagd måste man laborera med personal för att kunna hålla verksamheten igång . Ofta är det personer som är svåra att behandla och där suicidrisken är hög. Då är det övervakning som gäller, vilket kräver kunnig personal.

– Vi har sällan resurser till att klara av det, säger Torbjörn Lundholm.

I två år har arbetsgivaren förhandlat om att få använda slutenvårdsplatser i Halmstad, vilket skulle lätta arbetsbördan för de anställda på barn- och ungdomspsykiatrin. Men enligt Torbjörn Lundholm har ingenting hänt.

För att komma till rätta med problemen vill Vårdförbundet nu lyfta frågan i olika skyddskommittéer, bland annat den centrala skyddskommittén i Kronobergs landsting.

– Jag vet att landstinget ska göra en genomlysning av arbetsmiljön. Nästa steg blir att vända sig till Arbetsmiljöverket, säger Torbjörn Lundholm.

Svarar på kritiken

Annika Hull Laine som är tillförordnad verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Växjö har lyssnat på kritiken via skyddskommittén.

– Det finns alltid två sidor av ett mynt. Det stämmer inte att anställda som opponerar sig får kritik eller blir avpolletterade. Läkaren som slutar gör det eftersom han är 69 år och det är ett generationsskifte. Vi kan inte alltid vara överens, men vi kan vara överens om att vi är oeniga, säger Annika Hull Laine.

Kritiken mot att bedriva slutenvård utan att ha en vårdavdelning möter hon med att det är en tillfällig lösning.

– Situationen är på väg att lösas, det är inte hållbart att ha det så här i längden, säger Annika Hull Laine.

Uppgiften om att förhandling har pågått med Halmstad i två år är inte korrekt, menar hon.

– Nej, Vi förhandlade med Kalmar först. I höstas gick vi över till att diskutera med Halmstad. Nu är ett avtal nästan i hamn och vi hoppas få klart det under våren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida