Psykiska ohälsan ökar bland unga män

Psykiska ohälsan ökar bland unga män
Unga män som vårdas i psykiatrisk slutenvård har ofta störningar orsakade av beroendeframkallande medel som alkohol och narkotika. Arkivbild: Colourbox

Allt fler unga personer vårdas inom den psykiatriska öppenvården. Ökningen är störst bland unga pojkar och män. De flesta som vårdas i öppenpsykiatrin har en adhd-diagnos. Unga män som vårdas i psykiatrisk slutenvård har ofta störningar orsakade av beroendeframkallande medel som alkohol och narkotika.

Tidigare har den psykiska ohälsan ökat hos unga kvinnor, nu sker en ökning också bland pojkar och unga män. År 2010 vårdades 345 män per 10 000 invånare i åldrarna 18-24 i den psykiatriska öppenvården, mot 260 fem år tidigare, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Männen vårdas oftare för hyperaktivitetsstörningar och depression jämfört med kvinnorna. Ökningen sedan 2005 kan bero på att adhd-diagnosen har blivit vanligare.

Rapporten, som har kartlagt hur den psykiatriska vården ser ut, visar också att de geografiska skillnaderna är stora, inte minst vårdtiden för personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Rapporten visar till exempel att:

  • Antalet vårdtillfällen i psykiatrisk slutenvård under de senaste tio åren har ökat för unga kvinnor och unga män.
  • Kvinnorna ofta vårdas för personlighetsstörningar, männen för psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av beroendeframkallande medel som alkohol och narkotika.
  • Omkring en femtedel av alla som vårdas i psykiatrisk slutenvård vårdas med stöd av tvångsvårdslagarna Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV.
  • I de flesta länder i västvärlden, inklusive Sverige, har självmorden minskat sedan 1970-talet. Några förklaringar till det är den ökade förskrivningen av antidepressiva läkemedel samt bättre förebyggande åtgärder.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida