Psykologi

Psykologi

Vi är våra relationer.Tor Wennerberg.Natur & Kultur 2010, www.nok.se, ISBN 978-91-27-11817-1??

De flesta av oss har starka band till ett fåtal personer. Blir vi rädda för något springer vi inte bara bort från det skrämmande, utan även mot något, mot tryggheten. Barn är biologiskt programmerade att söka omvårdnad hos den som de är anknutna till och gör allt för att upprätthålla relationen. ?

Normalt ska föräldrarna vara de som ger barnet en trygg anknytning, men om någon av föräldrarna är den som skrämmer barnet uppstår en desorganiserad anknytning. Barnet både dras mot och skräms av föräldern. I ett sådant fall är det lätt att den desorganiserade anknytningen följer barnet upp i vuxen ålder och kan överföras till nästa generation, om barnet själv blir förälder. ?

En stor del av psykiatrins patienter har sannolikt en desorganiserad anknytningshistoria. Det är därför viktigt att vårdpersonalen kan förstå hur denna anknytning uppstått och vilka uttryck den tar sig. P S-K?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida