Psykologi

Psykologi

Barn, unga och trauma. Att uppmärksamma, förstå och hjälpaKjerstin Almqvist, Anna Norlén & Björn Tingberg Natur & Kultur 2019. www.nok.se

En grundbok om barn, unga och trauma. Tre erfarna kliniker delar med sig av kunskap och erfarenhet. För- fattarna beskriver kunskap som är generell för traumatiserade barn, där de tar upp reaktionsmönster, vanliga symtom och samspel mellan barn och föräldrar.

Boken innehåller temakapitel som tar upp specifik kunskap för olika typer av trauman: Barn som misshandlats fysiskt och psykiskt i sin uppväxtfamilj, barn som utsatts för sexuella övergrepp, barn som bevittnat våld mot en förälder, barn som förlorat en förälder eller ett syskon och barn som utsatts för organiserat våld i sina hemländer.

Boken innehåller rikt med citat där de unga med egna ord berättar om svåra händelser i sina liv.

Författarna presenterar också insatser och behandlingsmetoder. En av författarna är sjuksköterska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida