Regeringsförslag: Förälder ska inte kunna hindra barn från att få vård

Regeringsförslag: Förälder ska inte kunna hindra barn från att få vård
Den nuvarande lagstiftningen som ger en vårdnadshavare rätt att förhindra att ett barn får stöd eller hjälp från sjukvård eller socialtjänst, kan komma att ändras enligt det lagförslag som nu går till Lagrådet. Arkivbild: Colourbox

Med dagens lagstiftning kan en förälder hindra att ett barn utreds och behandlas psykiatriskt eller psykologiskt. Men det vill regeringen nu ändra på.

I dag ser lagstiftningen ut så att när ett barn har två vårdnadshavare måste båda vara överens om att barn ska få vård eller sociala insatser. Det betyder att om föräldrarna är oense kan den ena föräldern hindra att barnet får den vård det behöver. Detsamma gäller om barnet behöver utredas eller behandlas psykiatriskt eller psykologiskt, eller få stöd eller service på grund av funktionshinder.

Skälet till att regeringen vill ändra på lagen är att barnrättsorganisationer och vårdgivare har påpekat att barn inte alltid får den vård eller det stöd de behöver för att en av föräldrarna motsätter sig det. Regeringen har därför lämnat ett förslag till lagrådet som ska förbättra barns möjligheter att få vård – även om föräldrarna är oense.

Förslaget lämnas nu till lagrådet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2012.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida