utredda fall

Region får kritik: Personalbrist försenade vården av hjärnskadad

Ivo kritiserar Region Skåne för att en tonåring med en allvarlig hjärnskada fick vänta länge på rehabiliterande specialistvård vid sjukhuset i Lund. Anledningen var platsbrist på grund av att det saknades sjuksköterskor.

Patienten hade fått en hjärnskada efter ett suicidförsök. Hen hade svårt att kommunicera och påtaglig spasticitet i armar och ben. När barn med svåra neurologiska skador behöver inneliggande rehabilitering ska detta, enligt rutinerna, ske vid slutenvårdsavdelning inom barnmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Där finns daglig tillgång till fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare och annan personal med djup kunskap om neurologisk rehabilitering.

Men avdelningen hade under en längre period dragit ner på vårdplatser, främst på grund av brist på sjuksköterskor. Det innebar svårigheter att prioritera barn med rehabiliteringsbehov. Det ledde till att den tonåriga patienten fick vårdas en längre period vid sjukhuset hen var inlagd på.

Vården anmäldes av en närstående till Inspektionen för vård och omsorg, som har utrett ärendet. Myndigheten anser att den långa väntan på att få komma till avdelningen vid SUS inte är acceptabel. Vårdgivaren Region Skåne har inte uppfyllt kraven i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, som säger att det måste finnas tillräckligt med kunnig personal samt rätt lokaler och utrustning för att kunna ge en god vård.

Under vårdtiden var patienten orolig och ångestfylld. Dessutom hade hen svår spasticitet och kastade sig ibland fram och tillbaka i sängen. Efter en period av oro gavs en kombination av lugnande läkemedel. I efterhand visade det sig att dosen var för hög. Patienten sov i ett par dygn. Ivo är kritiskt och menar att vårdgivaren därmed inte uppfyllt patientlagens krav på god vård.

Patienten fick även flera frakturer i överkroppen under vårdtiden. En möjlig orsak är hens rörelser i sängen. Men eftersom det inte gått att utreda hur skadorna uppstått har Ivo ingen kritik i denna del. Skadorna har efter upptäckt behandlats på ett korrekt sätt.

Diarienummer hos Ivo: 3.4.1-10810/2021-29

utredda fall

  • Artikeln bygger på underlag från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.
  • Underlaget är framtaget av Nyhetsbyrån Siren.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida