Registrering av utomnordiska barn granskas

En läkare på en barnavårdscentral i Uddevalla reagerade på att barn med utomnordisk härkomst registreras. Nu har Datainspektionen inlett en granskning.

Sedan många år tillbaka noterar barnavårdscentralen Dalaberg i Uddevalla rutinmässigt om barnen är av utomnordisk härkomst. En läkare som reagerade över detta gjorde en anmälan till Datainspektionen som nu kräver ett svar om hur och varför registreringen sker.

Enligt barnhälsovårdsöverläkare Per Möllborg sker registreringen för att kunna erbjuda barn med annan nationalitet vaccinering mot tuberkulos och hepatit B, som inte ingår i det svenska vaccinationsprogrammet för barn.

– Det finns inget diskriminerande i detta på något vis, på samma sätt som att vi anger nationalitet i journalen för att till exempel kunna erbjuda tolk, säger han.

Han säger också att registreringen inte är något som ska följa barnet utan omvandlas till en statistikuppgift på gruppnivå som redovisas för Västra Götalandsregionen.

– Det är viktigt att det går till på rätt sätt och nu får vi titta över våra datasystem för att försäkra oss om att det gör det. Skulle det visa sig att något fel har gjorts är vi så klart ödmjuka inför det, säger Per Möllborg.

Senast den 31 januari vill Datainspektionen har svar. BVC Dalaberg har dock begärt förlängd svarstid till den 7 februari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida