Riskfaktor ha syskon med sömnapné ?

2 oktober 2009

Barn vars syskon lider av obstruktiv sömnapné löper kraftigt ökad risk att själv få diagnosen. Forskare vid Karolinska institutet i Stockholm har gått igenom sjukhusdata från alla 2,7 miljoner barn i Sverige. Av dessa hade 854 pojkar och 627 flickor fått diagnosen obstruktiv sömnapné (OSA) under perioden 1997 och 2004. Syskon till barn med OSA löpte drygt 30 gånger högre risk att själva få OSA, jämfört med syskon till barn utan denna diagnos.?

Sleep 2009;32(8):1077-1083.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida