Rökning kan öka vikten

Att rökning håller dig smal är en gammal sanning. Men nu visar ny finsk forskning att det faktiskt kan ha motsatt effekt, i alla fall på tonåringar. De rökande tonårsflickorna i studien löpte en kraftigt ökad risk för övervikt när de blev vuxna och för båda könen ökade risken för den farliga bukfetman.

4296 tvillingar födda 1975-1979 fick vid fyra tillfällen i åldern 16–27 år besvara frågor om sina levnadsvanor. De som hade rökt minst tio cigaretter om dagen i 16-18-årsåldern hade en ökad risk för bukfetma i 24-årsåldern. För kvinnorna ökade dessutom risken för »vanlig« övervikt kraftigt. De kvinnor som rökte i tonåren löpte 74 procents högre risk för senare övervikt och 34 procent för bukfetma. Studien har tagit hänsyn till bland annat mat- och motionsvanor, socioekonomiska faktorer och genetisk predisposition, som föräldrarnas bmi.

– En möjlig förklaring till resultatet är att rökningen direkt, eller genom den psykosociala stress som kan associeras till rökning, förändrar kortisolomsättningen till att gynna bildandet av bukfetma, säger Suoma Saarni, forskare vid universitetet i Helsingfors.

Enligt Folkhälsoinsitutet börjar varje år cirka 16 000 svenska barn och ungdomar röka.

Läs studien på: American Journal of Public Health, www.ajph.org.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida