Samlag med smärta vanligt

Unga kvinnor fortsätter ofta med samlag trots att det gör ont. Det visar barnmorskan Eva Elmerstigs avhandling. Hon tror att det handlar om att gamla könsroller fortfarande råder: kvinnorna ser mer till partnerns behov än sina egna. Hennes önskan är att alla som möter unga människor ska verka för att förändra dessa förlegade könsroller.?

Avhandlingen: Painful ideals – young Swedish women’s ideal sexual situations and experiences of pain during vaginal intercourse.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida