Samtalsstöd

Samtalsstöd

Du behövs som vuxen. En inspirerande bok för dina samtal med barn och unga?Petter Iwarsson?Gothia fortbildning 2016?www.gothiafortbildning.se?

30 november 2016

Vare sig du är förälder eller professionell kan det vara bra att påminna sig om att samtal med barn och unga kan bidra till förändring. Författaren är socialpedagog på Bris, Barnens rätt i samhället, och vill få vuxna att syna sina egna värderingar i möten med barn. Han uppmanar till att du som vuxen inte ska stanna vid tanken på att barnet är omotiverat och manipulativt. Den inställningen skapar inte förändring utan konflikter och i längden vanmakt. Vuxna behöver i stället få syn på när, var och hur beteendet uppkommer. ?

Begreppen i Antonovskys Kasam-teori — begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet — är centrala även i möten med barn och unga. Hjälp barnet att förstå, att träna på förmågor och förmedla hopp till förändring.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida