”Screena för ohälsa före bröstimplantat”

Risken att begå självmord, dö av droger eller alkohol är tre gånger större för kvinnor med kosmetiska bröstimplantat än för and-ra kvinnor. Det visar en långtidsuppföljning av 3 527 svenska kvinnor. Resultaten tyder på underliggande psykisk sjuklighet, den tolkningen gör Olof Nyrén, epidemiolog på Karolinska institutet i Stockholm och en av forskarna bakom studien. Han anser att screening för psykisk ohälsa bör göras på de kvinnor som önskar ingreppen.

Gunilla Fagerholt, ordförande för riksföre­ningen Skolsköterskor, tycker att studien ger ytterligare ett skäl för skolan att låta ämnet livskunskap vara obligatoriskt från förskolan till sista året på gymnasiet. 
– De hälsosamtal vi erbjuder alla elever är bra. Men de unga behöver diskutera med varandra också – om etiskt svåra frågor, om medias betydelse för utseendefixering och inställning till sex, relationer, droger och livsstil, säger hon.
Artikeln »Excess mortality from suicide and other external causes of death among women with cosmetic breast implants« är publicerad i augustinumret av Annals of plastic surgery.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida