Sexualitet

Ungdomar, sexualitet och relationer?Chris Magnusson& Elisabet Häggström-Nordin (red)?Studentlitteratur 2009?www.studentlitteratur.se?isbn 978-91-44-04934-2??

Obligatorisk sexualundervisning infördes i svenska skolor 1955 och den första ungdomsmottagningen öppnade 1970. Synen på ungdomars sexualitet är i stort sett positiv och tolerant. Men tonårsaborterna ökar igen, och antalet klamydiasmittade blir allt fler. ?

Den här boken vill ge en aktuell helhetsbild av ungdomars sexualitet. Olika forskare och representanter för myndigheter och praktiska verksamheter tar upp ämnen som ungdomar och pornografi, unga mäns syn på sex, sexuell självkänsla, kulturella skillnader och ungas riskbeteenden. Extra intressanta är de insprängda utdragen ur forskarnas inter-vjuer med ungdomar. sa

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida