Skolan behöver smärtförebyggande program

Var tredje skolbarn kan ha en generell smärtstörning. Förutom att hjälpa barn som redan har problem måste vi också ta fram preventiva program, konstaterar forskaren Solveig Petersen i Umeå.

Hon lade i våras fram sin avhandling där en av studierna visade att två tredjedelar av 1155 slumpvis utvalda Umeåbarn mellan sex och 13 år hade huvudvärk, magont eller ryggont minst en gång i månaden.

Bland de yngsta barnen var magont vanligast, bland de äldre huvudvärk. Men var tredje barn hade ont minst en gång i veckan och majoriteten av de barnen hade ont på flera ställen i kroppen.

Livskvaliteten påverkas 

– Traditionellt har smärta ansetts vara en manifestation av olika lokala organiska problem. Men att ofta ha ont på flera ställen talar för att det rör sig om en generell smärtstörning, säger Solveig Petersen, barnsjuksköterska, skolsköterska och medicine doktor i pediatrik vid Umeå universitet.

En annan studie i avhandlingen omfattade alla barn i årskurs tre och sex i Umeå, 1655 barn. Där visade Solveig Petersen att 81 procent av de barn som hade ont någonstans minst en gång i månaden hade någon form av problem som påverkade deras livskvalitet negativt. De fungerade också sämre i skolan.

– Vi måste ta itu med det här. Återkommande smärta hos barn är ett allvarligt problem, både i sig och eftersom det tenderar att bli långvarigt. Ofta kvarstår smärtan upp i vuxen ålder, säger Solveig Petersen.

Stort arbete väntar

Enligt henne behövs det flera åtgärder. Förutom att slussa barn med stora smärtproblem till specialistmottagningar och barn med mindre problem till vårdcentralen behöver skolhälsovården satsa på förebyggande arbete.

– I dag finns det bara ett standardprogram. Det gäller tonåringar med huvudvärk. Så vi har ett stort arbete framför oss.

Att smärttillstånd är vanligt hos yngre skolbarn har andra svenska studier också visat. Men när Solveig Petersen sammanställde alla jämförbara studier på området visade de att allt fler yngre skolbarn drabbades av återkommande smärttillstånd.

–  Men nu tyder färska siffror från WHO på att stigningen har planat ut hos svenska tongåringar. Det vore ju skönt om det gäller för de yngre barnen också. 

Avhandlingen heter Återkommande smärta och livskvalitet bland yngre skolbarn.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida