Skolsatsning mot mödradödlighet i Indien

Ett sätt att minska skador och mödradödlighet i Indien är att fånga upp flickor som slutar skolan i förtid, berättade barnmorskan Usha Ukande på ICM, barnmorskornas internationella kongress i Glasgow.

Avhopp från skolan är vanligt bland Indiens flickor och på landsbygden är nästan alla kvinnor analfabeter. Det beror delvis på att föräldrarna inte vill släppa iväg flickorna till skolan om den ligger i en grannby eftersom vägarna mellan byarna inte är säkra för unga flickor. Dessutom behövs flickorna hemma för att se efter småsyskon och för att hjälpa till i hushållet.
 
– Men om båda föräldrarna arbetar utanför hemmet är flickorna inte säkra där heller utan riskerar att bli med barn, därför gifts de bort i allt tidigare år, när de fortfarande är fysiskt omogna. Giftermålen ger flickorna skador och höjer mödradödligheten, sa Usha Ukande.
 
Projekt stärkte flickorna

Därför startade barnmorskor tillsammans med en frivilligorganisation som stod för kostnaderna ett projekt 2005 för att stärka flickor som hoppat av skolan. Hittills har 112 flickor deltagit i den halvårslånga utbildningen som förutom skolkunskaper lär dem näringslära, friskvård, hantverk, traditionell medicin, ekonomi och självrespekt.
 
Sju av dess flickor kunde efter projektet ta examen i den vanliga skolan, 42 startade egna små företag och 5 utbildades enligt ett regeringsprogram till ASHA, Accredited social health activist, som fungerar som en länk mellan befolkningen och sjukvården för att förbättra mödrahälsan.
 
Söker inte vård

– Vad har då den här utbildningen med barnmorskor att göra, undrar ni, jo vi barnmorskor inser att mödradödlighet inte startar vid graviditeten. Flickor får redan från födseln mindre omsorg än pojkar och går därför in i äktenskapet med dålig hälsa och utbildning. Det leder till att de inte söker vård när de behöver.
 
Projektet pågår fortfarande. I en första omgång identifierades 30 unga flickor vars nöjda föräldrar spritt information om projektet till andra föräldrar.
 
– Det är viktigt att agera på lokal nivå. Vi vill få flickorna att stanna i skolan och skjuta upp giftermålen tills de är åtminstone 20 år. Då har de lärt sig att ta hand om sig, har fått bättre självförtroende, och tjänar egna pengar. Vi hoppas att det ska ge dem högre status, sa Usha Ukande.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida