Skolsköterskorna: ”Positivt med mer till elevhälsan”

Regeringen vill i sin budget anslå 650 miljoner kronor till elevhälsovården. Skolsköterskorna är förstås nöjda.?

Susanne Lingefjärd Hedqvist är ordförande för Riksföreningen för skolsköterskor. Hon är ”odelat positiv”.?

— Det är jättebra att regeringen gör den här satsningen, säger hon.?

Samtidigt vill hon att landets skolsköterskor ska vara vaksamma: de måste bevaka att pengarna hamnar där de ska och inte försvinner i kommunens ”svarta hål”.?

— Eftersom pengarna kommer i det allmänna statsbidraget finns det annars en risk för det.?Susanne Lingefjärd Hedqvist pekar på anslaget till HPV-vaccinationerna som ska betalas ut i år:?

— Jag vet att många skolsköterskor i olika positioner sliter sitt hår i ansträngningarna för att pengarna ska hamna rätt. Det gäller att bevaka de här anslagen också när de kommer, säger hon.?

Regeringen hänvisar i sitt budgetförslag till att flera rapporter visar att den psykiska ohälsan bland svenska barn och ungdomar har ökat. Skolans elevhälsovård har en viktig uppgift att stödja dem.?

Därför finns i budgeten ett anslag på 250 miljoner kronor 2012 och 400 miljoner kronor 2013 avsett för elevhälsan. En del av pengarna ska användas för fortbildningsinsatser för personal inom elevhälsan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida