Smärtlindring av barn mer än bara piller

Trots att svenska sjuksköterskor som arbetar med barn har goda kunskaper om smärta och smärtbehandling lyckas de inte alltid ge barnen den smärtlindring de behöver. En orsak är att de ofta förlitar sig på den farmakologiska behandlingen och inte utnyttjar andra metoder, som att låta barnen lyssna på musik eller spela datorspel.

– Någon form av farmakologisk behandling behövs nästan alltid, men när inte det räcker fungerar ofta icke farmakologiska metoder utmärkt som komplement. Barnen avleds från smärtan men också från oron och rädslan som kan vara minst lika stark. De upplever att de får kontroll över situationen, säger sjuksköterskan och docenten Karin Enskär vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Tillsammans med sina doktorander driver hon flera projekt i syfte att förbättra smärtlindringen inom barnsjukvården. I en enkätstudie som besvarats av drygt hundra barnsjuksköterskor i Sverige, England och Sydafrika visar det sig att de svenska sjuksköterskorna är mycket kunniga vad gäller farmakologisk smärtlindring men betydligt sämre än sina kolleger i England och Sydafrika på att använda sig av icke farmakologiska metoder.

– Tyvärr glömmer svenska sjuksköterskor ofta bort att använda sig själva som ett redskap för att hjälpa barnen, säger Karin Enskär.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida