Socialstyrelsen kritiserar sjukvården för tvåårings död

Mjölby kommun får kritik av Socialstyrelsen för att inte ha utrett sjukvårdens misstankar om barnmisshandel. Myndigheten kritiserar också sjukvården för brister i vården av barnet. På barnskyddsteamet Mio säger man att osäkerhet gör att vårdpersonal ger misshandlade barn sämre vård än andra.

Sommaren 2010 kom ett barn i tvåårsålder till Universitetssjukhuset i Linköping med en armfraktur. Läkaren misstänkte att skadan kunde ha uppstått genom misshandel och gjorde en anmälan till socialförvaltningen. Socialförvaltningen beslutade att varken inleda någon utredning eller göra någon polisanmälan. Ett par veckor senare kom barnet till sjukhuset med hjärtstopp.

Både Mjölby kommun och sjukvården får kritik. Kommunikationen mellan de två kliniker som delade på ansvaret för vården och utredningarna av barnet fungerande inte som den borde, anser Socialstyrelsen. Sjukhuset kritiseras för att inte ha tagit förnyad kontakt med socialförvaltningen, och för att inte ha samrått med andra berörda myndigheter.

Får sämre vård än andra

Anna-Carin Magnusson är specialistsjuksköterska på barnskyddsteamet Mio på Astrid Lindgrens barnsjukhus utanför Stockholm. Hon vill inte uttala sig om det enskilda fallet, men säger att barn som misstänks ha varit utsatta för misshandel får sämre vård än andra barn.

– Vi vet av erfarenhet att misstanken om att en förälder, som finns hos barnet på sjukhuset, kan vara en förövare skapar en sådan osäkerhet hos personalen att de undviker att gå in till barnet. På det sättet blir vården sämre, säger hon.

Vid misstanke om misshandel av barn gäller inte sjukvårdssekretessen och vårdpersonal är skyldig att lämna sådana uppgifter till socialförvaltningen. Även där brister det, säger Anna-Carin Magnusson.

– Generellt sett behöver sjukvården bli bättre både på att upptäcka barnen, på att anmäla misstankarna och på att vårda dem. Kommunikationen både inom sjukvården och utåt till myndigheter borde också bli bättre. Sekretess gäller även inom sjukhus och det gör personalen osäker, säger hon.

Landstinget i Östergötland och Mjölby kommun ska senast den 15 juni redovisa för Socialstyrelsen vad de ska göra för att undvika att liknande händelser inträffar i framtiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida