Socialstyrelsen vill införa allmän HPV-vaccination

Socialstyrelsen föreslår att vaccinering mot humant papillomvirus ska ingå i barnvaccinationsprogrammet.

För ett par veckor sedan konstaterade SBU,Statens beredning för medicinsk utvärdering, att det visserligen finns ett starkt vetenskapligt stöd för att dagens vacciner mot HPV, humana papillomvirus, förebygger cellförändringar hos unga kvinnor – förändringar som i vissa fall kan orsaka livmoderhalscancer.

Men samtidigt konstaterade SBU att det finns minst tretton HPV-virustyper som kopplas till cancer i livmodern och de vacciner som finns bara riktas mot virustyperna HPV 16 och HPV 18. Ingen vet säkert hur vanliga just de två virustyperna är i Sverige. Den medicinska nyttan av en allmän HPV-vaccination av flickor är därför oklar, anser SBU.

Vaccination förenad med villkor

– Alla studier pekar på att 50 till 70 procent av de livmoderhalscansrar som uppstår beror på just de två virustyperna. Vaccinerna är inte så utforskade som man egentligen skulle vilja innan de tas in i ett allmänt vaccinationsprogram, men alla indikationer visar att de troligen förbättrar situationen, säger Anders Burholm informatör på Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Just bristen på forskning gör att Socialstyrelsen knyter vissa villkor till sitt förslag att flickor i årskurs fem och sex ska vaccineras.

Dels måste vaccinationerna utvärderas kontinuerligt så att eventuella negativa effekter upptäcks. De vacciner som finns är relativt nya och man vet ingenting om långsiktiga effekter eller effekter på befolkningsnivå. Utvärderingarna måste visa att färre insjuknar i livmoderhalscancer.

– Det kommer att ta många många år innan vi kan se nyttan, minst 20 år efter vaccination, innan de allra första tecknen på en minskning av antalet insjuknade kan märkas, säger Anders Burholm.

80 procent deltar i cellrpovtagning
 
Dels måste screeningen för att upptäcka cellförändringar och cancer fortsätta att vara minst lika effektiv som i dag. Socialstyrelsen konstaterar att det är ett väletablerat preventivt program för livmoderhalscancer som har haft god effekt på sjukdomen.

– I dag deltar 80 procent av kvinnorna i cellprovtagningsverksamheten. En farhåga vi har är att kvinnor som har vaccinerats känner sig för trygga så att färre kvinnor låter sig undersökas, säger Anders Burholm.
 
Socialstyrelsen konstaterar att det finns mycket mindre kunskap om hur smittspridningen av HPV sker än det finns för de sjukdomar man hittills har vaccinerat mot.

Remisstid till april

SBU beräknade årskostnaden för vaccination av flickor till uppåt 260 miljoner kronor, dubbelt upp om också pojkar ska omfattas av programmet.

– Om 95 procent av flickorna vaccineras så blir inte skyddseffekten mot livmoderhalscancer bättre om också pojkar vaccineras. Skulle vaccination skydda pojkar från penis- eller analcancer kommer saken i ett annat läge, men de kunskaperna har vi inte i dag, konstaterar Anders Burholm.

Förslaget går nu ut på remiss till myndigheter och organisationer. Remissvaren ska vara inne senast den nionde april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida