Sprutade fel läkemedel i cvk:n

Sjuksköterskan började ge sjuåringen en annan patients läkemedel men avbröt sig och aspirerade ut medicinen i en tom spruta.

Den sjuåriga pojken vårdades efter en stamcellstransplantation och sent på kvällen skulle han få en injektion antibiotika via sin centrala venkateter. Sjuksköterskan hade påbörjat injektionen då pojkens mor frågade om det var en ny medicin.

Sjuksköterskan avbröt sig för att kontrollera sprutan och upptäckte att injektionen skulle ha getts till en annan patient.

Pojkens far anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden. Hon skrev till nämnden att en cvk alltid är kopplad med två trevägskranar på avdelningen där hon arbetar. Innan ett läkemedel når patienten måste 2,8 ml sprutas in. Hon hade bara hunnit spruta in 1 ml då hon uppmärksammades på felet och aspirerade ut medicinen i en tom spruta tills hon fick en blodretur.

Pojken fick alltså aldrig fel medicin, skrev sjuksköterskan och hävdade att inget fel hade begåtts.

Ansvarsnämnden skriver att sjuksköterskan förtjänar kritik för att hon inte förvissade sig om att det var rätt läkemedel innan hon påbörjade injektionen. Men eftersom hon snabbt vidtog rätt åtgärder då felet upptäcktes och pojken inte drabbades av någon skada lämnar nämnden anmälan utan åtgärd (hsan 2008-0160-a6).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida