SSRI skadar unga

3 april 2009

I en metaanalys av åtta observationsstudier omfattande över 200 000 deprimerade patienter kan forskare vid Världshälsoorganisationens, WHO, forskningscentrum i Italien visa ett märkligt samband. Behandling av vuxna och äldre med antidepressiva SSRI-medel halverade i princip risken för självmord och självmordsförsök. Men behandling av ungdomar gav motsatt effekt. Risken för både självmord och självmordsförsök ökade.

Särskilt uttalad var riskökningen för ungdomar när det gällde fullbordade självmord. Risken var närmare sex gånger hög­re för dem som behandlades med SSRI jämfört med dem som inte fick medlen.

Källa: Canadian Medical Association Journal 2009;180(3):291-297.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida