Barn- och ungdomspsykatri

Stor ökning av adhd-läkemedel till unga

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Enligt Socialstyrelsen är det nu fler unga pojkar än förväntat som medicineras. Men det skiljer stort mellan olika delar av landet, vilket kan tala för att det finns både över- och underförskrivning.

Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Under 2016 medicinerades 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna i åldern 10-17 med adhd-läkemedel. Det kan jämföras med för tio år sedan, då 1,3 procent av pojkarna och 0,3 procent av flickorna fick adhd-läkemedel utskrivet.

Högre än förväntat

– De senaste tio åren har nivån på förskrivningen ökat markant. Bland barn i skolåldern är det enligt forskning runt fem procent som har adhd. Med hänsyn till att alla inte börjar med läkemedel är andelen pojkar i åldern 10-17 år som medicineras nu högre än förväntat, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

I några kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Örebro län får uppemot 13-14 procent av pojkarna läkemedel. I bland annat Jönköpings och Kronobergs län är motsvarande andel runt 2 procent. För flickor varierar andelen från drygt 8 till runt 0,5 procent mellan kommunerna.

Socialstyrelsen undersöker just nu vad som kan ligga bakom skillnaderna. Resultaten kommer att presenteras senare under året.

Över- eller underförskrivning?

– En central fråga är om läkemedelsförskrivningen återspeglar den faktiska förekomsten av adhd. Om den gör det kan adhd vara olika vanligt i olika delar av landet. Men variationerna är kraftiga och reser också frågetecken om överförskrivning. Väldigt låg förskrivning kan å andra sidan betyda att alla barn som behöver hjälp inte utreds och behandlas, säger Peter Salmi.

I Socialstyrelsen kunskapsstöd för adhd rekommenderas att behandling och stöd för personer med adhd bör bestå av en kombination av psykosociala och pedagogiska stödinsatser, och vid behov läkemedel.

Fakta adhd

  • I befolkningen har andelen personer mellan 5 och 64 år som medicinerar mot adhd ökat från 0,2 procent 2006 till drygt 1 procent 2016.
  • Adhd-läkemedel är vanligast bland barn i åldern 10–17 år.
  • Men den största ökningen de senaste tio åren syns bland vuxna. Bland kvinnor och män 25–34 år uppgår ökningen till drygt 1 260 procent respektive nästan 970 procent.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida