Stora kunskapsluckor om tobak hos tonåringar

Stora kunskapsluckor om tobak hos tonåringar
Nästan alla ungdomar känner till att en gravid kvinnas rökning kan vara skadlig för fostret, men bara drygt hälften att passiv rökning kan ge allergi. Arkivbild: Colourbox

Få ungdomar känner till hur många som dör av sin rökning och hur starkt ett nikotinberoende är. Det visar undersökningen Tonåringar om tobak som Folkhälsoinstitutet presenterar i dag.

Sex av tio vet inte heller att rökning kan ge magsår, eller att passiv rökning kan orsaka allergi.

– Om det här visar faktiska kunskapsbrister bland ungdomar så är det bekymmersamt. Men det kan också vara så att ungdomar inte tar till sig all kunskap utan förminskar riskerna med rökning, säger Cecilia Birgersson, utredare vid Statens folkhälsoinstitut.

Efterlyser undervisning

Ända sedan den första undersökningen gjordes 1987 känner nästan alla ungdomar till att en gravid kvinnas rökning kan vara skadlig för fostret. Många vet också att rökning innebär en större hälsorisk om man börjar röka i tidiga år. Sedan den förra undersökningen 2003 vet också fler att huden påverkas av rökning.

Både i 2003 och 2009 års undersökning finns en könsskillnad där flickor har större kunskap än pojkar om rökning och dess effekter. I förra årets undersökning deltog 7 700 ungdomar i åldrarna 13, 15 och 17 år, över hälften av dem vill ha mer undervisning om tobak i skolan.

Många unga röker, särskilt unga flickor. Är det inte dags för en anti-rök-kampanj?

– Vi hade en nyårskampanj tillsammans med A non smoking generation för att få tonårsföräldrar att sluta röka och agera goda förebilder, och så har vi Sluta röka-linjen. Men annars satsar vi inte så mycket på kampanjer, de brukar inte ge så mycket, säger Cecilia Birgersson. 

Skolmaterial inom kort

Folkhälsoinstitutet har ett treårigt tobaksuppdrag från regeringen och satsar hellre på strategier än kampanjer.

–Vi har till exempel arbetat fram en strategi för rökfria skolgårdar. Och vi försöker stärka den lokala organisationen för att stödja barn och ungdomar, säger Cecilia Birgersson.

Folkhälsoinstitutet kommer inom kort med ett skolmaterial Berusning på schemat? som ett stöd för undervisning i frågor om alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida