Svårare för barn att lära efter upprepad narkos

Det är tidigare känt att narkosmedel till djurungar kan orsaka vävnadsförändringar i hjärnan och påverka beteendet. Nu har amerikanska forskare funnit belägg för att samma sak kan vara fallet med människor. I en retrospektiv studie av drygt 5 300 barn födda mellan 1976 och 1982 kan de visa att barn som hade fått narkos tre eller fler gånger före fyra års ålder hade en nästan tre gånger så hög risk för inlärningssvårigheter jämfört med dem som aldrig fått narkos. För dem som fått narkos två gånger var risken förhöjd med en och en halv gång. Barn som hade sövts en enstaka gång före fyra års ålder verkade inte ha påverkats.

Källa: Anesthesiology 2009;110:796–804.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida