Svårt sjuka barn och föräldrar finner tröst tillsammans

Långvarigt sjuka barn finner tröst i att ha sina föräldrar nära. Det kan vården hjälpa till med genom att underlätta för föräldrar och syskon att vara tillsammans med det sjuka barnet.

I dag lägger barnsjuksköterskan Charlotte Ångström-Brännström fram sin doktorsavhandling vid Umeå universitet. Långvarigt sjuka barn i åldrarna 4 till 10 år har i intervjuer och teckningar beskrivit vad som ger dem tröst.

När barnen är sjuka, har svåra smärtor, är ledsna och gråter finner de tröst när föräldrarna finns nära, av att ha sina egna saker, som mjukisdjur och filtar, genom lek och när de känner förtroende för vårdpersonal som kan trösta.

Att vara nära skänker tröst

Föräldrar till cancersjuka barn finner tröst i att vara nära sitt barn och delta i omvårdnaden. De tröstas också av barnets livsgnista och vilja att kämpa emot sjukdomen och att kunna vara hemma tillsammans hela familjen.

Sjuksköterskornas närvaro, kunnande och intresse kändes tröstande, liksom kamratskapet med andra föräldrar.

Charlotte Ångström-Brännström konstaterar att hennes resultat kan användas i barnsjukvård och visar på betydelsen av att det sjuka barnets föräldrar och syskon får vara så delaktiga de vill i vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida