Sveriges första professor i pediatrisk omvårdnad sätter barnen främst

Sveriges första professor i pediatrisk omvårdnad sätter barnen främst
Inger Kristensson Hallström
Foto: Mikael Risedal

I dag installeras sjuksköterskan Inger Kristensson Hallström som professor i pediatrisk omvårdnad, den första i Sverige, vid Lunds universitet. Högst upp på hennes önskelista står mer resurser till forskning om barn.

17 oktober 2008

Om Inger Kristensson Hallström i sin egenskap som professor får större möjligheter att påverka och bestämma än vad hon hittills har kunnat göra är det en förstärkning av forskningsområdet och mer resurser som hon tycker är mest angeläget.

– Forskning inom pediatrisk omvårdnad är inte speciellt prioriterat nu eftersom svenska barn är friska och mår bra i ett internationellt perspektiv. Men barnen är vår framtid och de behöver stärkas; de är beroende av omgivningen och professionen för att få sina behov tillfredsställda.

Fortsatt utveckling av forskargruppen

Att bli professor när man redan är prefekt och forskningsledare innebär inte så stora förändringar i arbetet i det korta perspektivet. På lång sikt har Inger Kristensson Hallström däremot ambitionen att samordna större nationella och internationella projekt inom pediatrisk omvårdnad.

Men just nu vill hon framför allt fortsätta att utveckla sin forskargrupp med duktiga forskare inom området kvinnors och barns hälsa och pågående forskning inom Vårdalinstitutet. Interventionsstudier där barnens och familjernas behov och önskemål beaktas är igång inom flera områden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida