Tar fram första hjälpen-kurs mot självmord för personal som möter barn

Tar fram första hjälpen-kurs mot självmord för personal som möter barn
Självmorden minskar - utom bland unga mellan 15 och 19 år. Nu satsar regeringen på ett utbildningsprogram med syfta att förebygga psykiska ohälsa bland ungdomar. Arkivbild: Colourbox

Personal inom bland annat skola och sjukvård ska bli bättre på att förebygga självmord bland barn och unga. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, Nasp, ska ta fram utbildningen, baserad på en vuxenmodell för en första hjälpen-kurs.

För ungefär ett och ett halvt år sedan satsade regeringen pengar på ett projekt för att förhindra självmord bland vuxna. Programmet, Mental first aid training and research, hämtades från Australien. Nasp, som bevakar och utvecklar nya metoder för att förebygga självmord och psykisk ohälsa, fick uppdraget att översätta och anpassa programmet till svenska förhållanden.

I Sverige heter projektet Första hjälpen till psykisk hälsa och en delrapport om resultaten har precis sammanställts. Professor Danuta Wasserman, föreståndare vid Nasp, berättar att metoden är både lättillgänglig och evidensbaserad. Hela arbetsplatser har omfattats och totalt 2 000 personer har utbildats av drygt 40 instruktörer inom Västra Götaland och i Västerbotten.

– Metoden har genom 12 timmars instruktörsutbildning höjt kunskapsnivån bland personal utan psykiatrisk specialistkompetens inom socialtjänst, polis, brandkår och sjukvård. Deras fördomar om personer med psykisk ohälsa har minskat. De vågar närma sig på ett annat sätt och deras beredskap, både för att ta kontakt och ge hjälp och stöd, har ökat, säger Danuta Wasserman.

Ingen minskning bland unga 

Nu ska samma metod användas för att förebygga självmord bland unga. Självmord har minskat de senaste åren – utom bland gruppen mellan 15 till 19 år. Fler pojkar än flickor tar sitt liv, men självmordsförsök är vanligare bland flickor. Även självmordsförsöken ökar och under de senaste tre åren har 1 700 personer mellan 10 och 19 år försökt att ta sitt liv.

Precis som programmet som riktar sig mot vuxna ska ungdomsversionen ge en första hjälp vid psykisk ohälsa.

– Vi bevakar statistik över självmord och har sett de nedslående siffrorna, som gäller unga både i Sverige och i övriga världen. Eftersom många har frågat efter en ungdomsversion kontaktade vi regeringen och berättade att det är angeläget med mer kunskap och utvecklade metoder för att möta ungas behov, säger Danuta Wasserman.

Ska kunna känna igen tecknen

Den nya utbildningen har byggts ut till 15 timmar och ska även den omfatta 2 000 personer. Den riktar sig till personal, men också till föräldrar, inom Jönköpings och Stockholms län. Målet är att vuxna i barn och ungas omgivning ska lära sig att se tecken på psykisk ohälsa och få kunskap om hur de akut kan ge stöd och hjälp.

– Vi måste lära oss att se även unga som inte visar några påtagliga tecken på psykisk ohälsa. Den största gruppen är de som är så att säga osynliga – de som är deprimerade och tillbakadragna, säger Danuta Wasserman.

I slutet av 2014 ska resultaten från ungdomsversionen av första hjälpen-programmet redovisas för regeringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida