Tbc-smittad arbetade på Patienthotellet i Lund

Flera hundra mammor och deras nyfödda barn bodde på Patienthotellet samtidigt som en av medarbetarna bar på tbc.

Vilken yrkesroll medarbetaren har vill sjukhuset inte berätta men enligt Iréne Jakobsson, divisionschef på Barn- och ungdomssjukhuset vid Universitetssjukhuset i Lund, har den anställde inte haft närkontakt med föräldrarna och barnen. Där­emot har medarbetaren funnits på de olika rummen, ibland samtidigt med mammorna och barnen.
? Av såväl erfarenhet som studier vet vi att vid den typen av kontakter som man har på ett rum på ett Patienthotell är smittorisken ytterst liten. Men eftersom nyförlösta mammor och barn löper en viss ökad risk vill vi undersöka dem, säger hon.

Samtliga som var inlagda under den aktuella perioden 15 september till 26 november kommer att erbjudas kontroll med lungröntgen och tuberkulostest.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida