Barnhälsa

Trots pandemin fick svenska barn vaccin

Trots pandemin fick svenska barn vaccin
Who varnade tidigt för att miljontals barn skulle stå utan vaccin mot allvarliga sjukdomar när sjukvården stängde ner i våras. Arkivbild Mostphotos.

Trots hygienrestriktioner och ett pressat läge har svenska barn fått sina vacciner som de ska. Det visar en färsk rapport från Folkhälsomyndigheten. ”Det är tack vare våra bvc-sjuksköterskor som gör ett fantastiskt jobb”, säger Tiia Lepp vid Folkhälsomyndigheten.

Coronapandemin har påverkat vaccinationsprogrammen i många länder och Världshälsoorganisationen, Who, befarar att flera miljoner barn blir ovaccinerade. I Sverige har därför Folkhälsomyndigheten valt att göra en extra uppföljning av barnvaccinationsprogrammet detta år.

Vaccin prioriterades

Den visar sig att täckningsgraden, det vill säga hur många som fått vaccin, är oförändrad i jämförelse med samma period förra året.

– Vi gick ut tidigt till barnhälsovården på regional nivå och poängterade vikten av att prioritera de förebyggande arbete som vaccinationer innebär. Då hade Who redan varnat för att miljontals barn skulle kunna bli utan sina viktiga vacciner, säger epidemiolog Tiia Lepp vid Folkhälsomyndigheten till Vårdfokus.

Myndigheten har tittat på vaccination mot rotavirusinfektion, som erbjuds barn vid sex veckors och tre månaders ålder, och vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) som ges första gången vid 18 månaders ålder.

Hyllar sjuksköterskorna

Analysen visar att lika många barn fått sina vacciner i år jämfört med samma period förra året. Enligt Tiia Lepp är det ett bevis på att den svenska formen av barnhälsovård med barnsjuksköterskan i centrum är en fungerade form, även under en pågående pandemi.

– Det är tack vare våra bvc-sjuksköterskor som gjort ett fantastiskt jobb som det har gått så bra. Man kan inte nog betona deras viktiga roll i det här arbetet. Föräldrarna har förtroende för dem och vågar komma till dem, säger Tiia Lepp

Även elevhälsans sjuksköterskor har gjort stora insatser under covid-19-utbrottet och den höga täckningsgraden gäller även för de vacciner de gett, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Via elevhälsan har en lika hög andel flickor i årskurs 6 fått två doser av hpv-vaccin som förra årets sjätteklassare. Det samma gäller för andra dosen av MPR-vaccin som erbjuds i årskurs 1 eller 2.

Följer upp arbetet

Enligt Tiia Lepp har inte Folkhälsomyndigheten fått några rapporter om större hinder i arbetet.

– Regionerna har skött logistiken och alla har varit noga med att hygienrutinerna ska följas. Vaccintillgången har varit god under perioden, säger hon.

Folkhälsomyndigheten har nyligen skickat ut en enkät till de regionala barnhälsovårdsenheterna för att följa upp hur arbetet fungerat under pandemin.

I nästa nummer av Vårdfokus, som kommer ut den 13 oktober, kan du läsa mer om hur bvc klarat arbetet under pandemin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida