Barnsjukvård

Skolbarn avled i hjärnhinneinflammation

Ett skolbarn i Nyköping avled i lördags av epidemisk hjärnhinneinflammation. Ett mindre barn har tillfrisknat efter behandling på sjukhus. Nu får barn, närstående och personal förebyggande behandling.

Epidemisk hjärnhinneinflammation är ovanligt. Sjukdomen kallas också meningokockinfektion efter bakterierna som orsakar den. I Sverige insjuknar färre än hundra personer årligen.

En 4-åring i Nyköping insjuknade för tre veckor sedan och har efter behandling på sjukhus tillfrisknat. I fredags insjuknade ett skolbarn som avled under lördagen. Barnen har ett samband med varandra.

Familjen och anhöriga har fått förebyggande antibiotikabehandling efter beslut av smittskyddsläkaren. Bakterien bedöms ha låg risk för spridning av smitta utanför familjen. För säkerhets skull får flera barn och vuxna som varit hemma hos barnen de senaste veckorna, samt barn och personal på förskolan förebyggande behandling, meddelar Nyköpings kommun och Landstinget Sörmland.

Smittan sprids genom droppsmitta, men det krävs nära kontakt, salivkontakt och att sova under samma tak. Det är ovanligt med mer än ett fall inom samma familj. Därför sätts inte antibiotikaprofylax in till alla barn och personal på skolan. Smittsamheten bedöms som större på förskolan.

Bakterien meningokocker kan finnas i svalg och bakom näsan utan att det märks och utan att personen blir sjuk. I sällsynta fall orsakar bakterien snabb och ofta svår sjukdom.

Meningokockinfektion behandlas med antibiotika. Det finns ett vaccin, men det dröjer två veckor innan man utvecklar skydd mot sjukdomen.

Vanliga symtom

  • Svår huvudvärk
  • Illamående och kräkningar
  • Känslighet för ljud och ljus
  • Feber
  • Blödningar i huden som ser ut som röda utslag eller blåmärken
  • Nackstyvhet
  • Kramper, medvetslöshet

(Källa: 1177)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida